Tilpasset kompetansemål for 10.trinn & VG1

Skal vi endre verdens energisituasjon må vi

- starte tidlig.

- skape nysgjerrighet.

- se alle i rommet.

- bygge selvtillitt.

- trigge ny motivasjon.

Enerbits er kunnskapsplattformen for energi og koding. Jobb i team gjennom reelle scenario med tverrfaglig fokus. Resultatet er win-win for lærer og elev.

LES MERBLI PILOTSKOLE

Hovedkompontenene i Enerbits:

1. Bli med i et spesialteam

Lærer oppgir antall elever, og Enerbits setter automatisk opp team med 3-5 elever. Teamene blir håndplukket til å løse en stor oppgave i den fiktive kommunen Ohm. Rapid response to the rescue!

2. Grunnleggende konsepter

Elevene blir introdusert til grunnleggende prinsipper innen energi og bærekraft. De blir satt på prøve, og danner grunnlaget for å jobbe videre med større utfordringer. Elevene blir også kjent med komponentene i Enerbits, det fysiske utstyret.

3. Kobling og koding

Nye utfordringer dukker opp, og spesialteamet blir guidet gjennom oppgaver som innebærer tverfaglig innsats, utfyllende roller og teamarbeid. Nøkkelen ligger i å forstå koblingen mellom de fysiske delene og kodingen. Hvor gir koding best utbytte, og hvor blir den overflødig?

4.  Digitalisering og refleksjon

Elevene har digitalisert løsningen sin, og presenterer forslag til en forventningsfull ordfører i Ohm. Hva kom de frem til? Fikk de løst utfordringen? Fordeler og ulemper? Ble det vekket en ny interesse i teamet? Fra nå kan det kun gå en vei, og det er opp!

Vannkraft

Landets største batterier ligger i vassdragene. Bli kjent med vannkraft på en ny måte, og forstå hvordan et magasin virker. Teamet lærer å sette opp, måle samt å optimalisere produksjonen. Velger de å styre produksjonen manuelt eller ved hjelp av kode? Hva fungerer best, og hvorfor?

Vindkraft

Mer ekstremvær i vente. Kan problemet bli en del av løsningen? Vind blir stadig mer populær energikilde, men teknologien kommer ikke uten utfordringer. Plassering, natur og flere andre faktorer avgjør resultatet. Lær å sette opp, utbedre samt og måle de viktigeste måltallene fra vindmøller med Enerbits. Bygger teamet ditt på fjellet eller til havs? Klarer teamet å opprettholde energiproduksjonen til tross for uventede hendelser med installasjonen?

Solceller

Silisium er nøkkelen i denne spennende energikilden. Solcelle wafere plasseres nå på tak, i dedikerte solparker og på hjemmene våre. Hvordan fungerer det egentlig, og hvor mye energi klarer cellene å levere? Med Enerbits genereret teamet 100% ren energi fra superkilden som ligger ca 150 millioner km jorden.

Enerbits Portal (™)

Enerbits Portal inneholder et stort bibliotek med oppgavesett. Her styrer lærer alt fra grupper til valg av oppgaver. Elevene jobber seg gjennom en guidet tidslinje og får hjelp underveis. Oppgavene er varierte og laget med tverrfaglig fokus. Via portalen kan lærer gi stor frihet, og samtidig beholde kontrollen på undervisningen. Lærer kan følge utviklingen til hver gruppe live og tilpasse hjelp etter behov. Det stilles ingen forkunnskap til lærer, som vil få ekstra tips og tricks underveis hvis nødvendig. Spør oss gjerne om spesifikke fag og kompetansemål.

For mer informasjon se infosenteret