Rich text styling h1

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Snøen i Kristiansand er helt syk. Snøen i kristiansand er helt sykt hva skal vi gjøre me den den er ikke helt ok.
Djus hansen kommer alltid med drøye greier. Her vises det.

Trykk her for å se neste dokument

Problemstilling h2

"Lærere i hele verden er gitt en umulig oppgave. Gi elevene dybdelæring innen koding og elektronikk, og samtidig se hver elev i prosessen."

Hvorfor blir dette vanskelig? h3

Løsning

Enerbits skaper en bro mellom teori og praksis. Med sterk fokus på både lærer og elevenes opplevelse og kompetansemål, skaper Enerbits en ny type flyt og motivasjon i klasserommet. Flyt og motivasjon som skaper sukessesshistorier.

Enerbits er utstyrspakker pakker med tilhørende software som gir økt forståelse av energikonsepter. Enerbits introduserer tema fra fornybar energi, elektrisitet og koding på en ny måte som er både gøy og enklere å forstå. Alle som er med på et Enerbits-prosjekt tilegner seg kunnskap nok til å sammenligne og diskutere energi og elektrisitet. I tillegg gir økosystemet rundt Enerbits en bedre og mer håndfast forståelse av energibegrep som benyttes i hverdagen. Team som gjennomfører et Enerbits-prosjekt guides gjennom en interaktiv tidslinje med informasjon, oppgaver og morsomme scenario underveis. Koding er en grunnleggende del i opplegget, og administrator (ofte lærer) velger selv oppgavesett som en spilleliste, fra intro til avansert. Lærer kan følge utviklingen til den enkelte gruppe via sitt adminpanel.

Løsning

Enerbits skaper en bro mellom teori og praksis. Med sterk fokus på både lærer og elevenes opplevelse og kompetansemål, skaper Enerbits en ny type flyt og motivasjon i klasserommet. Flyt og motivasjon som skaper sukessesshistorier.

Enerbits er utstyrspakker pakker med tilhørende software som gir økt forståelse av energikonsepter. Enerbits introduserer tema fra fornybar energi, elektrisitet og koding på en ny måte som er både gøy og enklere å forstå. Alle som er med på et Enerbits-prosjekt tilegner seg kunnskap nok til å sammenligne og diskutere energi og elektrisitet. I tillegg gir økosystemet rundt Enerbits en bedre og mer håndfast forståelse av energibegrep som benyttes i hverdagen. Team som gjennomfører et Enerbits-prosjekt guides gjennom en interaktiv tidslinje med informasjon, oppgaver og morsomme scenario underveis. Koding er en grunnleggende del i opplegget, og administrator (ofte lærer) velger selv oppgavesett som en spilleliste, fra intro til avansert. Lærer kan følge utviklingen til den enkelte gruppe via sitt adminpanel.

Energi og koding er både vanskelig og viktig. Enerbits gjør det enklere slik at du til slutt blir imponert: Av deg selv.

Yeah here comes a block quote!

Hvorfor blir dette så vanskelig?

"Lærere i hele verden er gitt en umulig oppgave. Gi elevene dybdelæring innen koding og elektronikk, og samtidig se hver elev i prosessen."

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Bakgrunn og visjon

Problemstilling

Dagens lærere er gitt en umulig oppgave. Gi elevene dybdelæring innen koding og elektronikk, og samtidig se hver elev i prosessen.

Hvorfor blir dette vanskelig? 

  • Kravene til lærer har økt i en takt som ikke er bærekraftig hvis alle skal bli sett.
  • Gi god undervisning i koding og elektronikk krever nesten en livsstil.
  • Kodingen dukker opp i stadig flere fag.
  • Elektronikk på høyskole og universitetsnivå blir ofte kamuflert inn som "koding" i grunnskolen og vgs, uten at nødvendig etterutdanning er på plass.
  • Elever med ressurssterke foreldre får stadig et større forsprang.

Løsningsforslag 🎯

Det trengs en ny kompetanseplattform som kan fasilitere for lærer og elev, spesielt i de teknologiske fagene som omhandler energi og koding. Lærer skal kunne delegere oppgaver med stor grad av frihet, samtidig som en beholder kontrollen i undervisningen og evalueringen. Det bør ikke stilles krav til spesialkompetanse fra lærer for å kjøre oppleggene i klasserommet. Læringsopplegget skal guide og støtte lærer underveis, slik at læreren kan bruke tid på å se elevens fulle potensiale og forbedringsområder.

Møt Enerbits 👋

Enerbits er undervisningsutstyr med tilhørende programvare som gir økt forståelse av energikonsepter og koding. Enerbits introduserer tema fra fornybar energi, elektrisitet og koding på en ny måte som er både gøy og enklere å forstå. Alle som er med på et Enerbits-prosjekt tilegner seg kunnskap nok til å sammenligne og diskutere energi og elektrisitet. Elever som gjennomfører et Enerbits-prosjekt guides gjennom en interaktiv tidslinje med oppgaver og morsomme scenario underveis. Koding er en grunnleggende del i opplegget, og administrator (ofte lærer) velger selv oppgavesett fra intro til avansert. Lærer kan følge utviklingen til den enkelte gruppe via sitt adminpanel.

Enerbits Portal(™) - Scenariodrevet oppgavesett. Hvordan håndterer teamet ditt sabotasje på vindmøllene? Eller hvordan kan dere planlegge produksjon av vannkraft etter behvor?
Energi og koding er både vanskelig og viktig. Enerbits gjør det enklere slik at du til slutt blir imponert: Av deg selv.

Neste side: Praktisk info