Rich text styling h1

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Snøen i Kristiansand er helt syk. Snøen i kristiansand er helt sykt hva skal vi gjøre me den den er ikke helt ok.
Djus hansen kommer alltid med drøye greier. Her vises det.

Trykk her for å se neste dokument

Problemstilling h2

"Lærere i hele verden er gitt en umulig oppgave. Gi elevene dybdelæring innen koding og elektronikk, og samtidig se hver elev i prosessen."

Hvorfor blir dette vanskelig? h3

Løsning

Enerbits skaper en bro mellom teori og praksis. Med sterk fokus på både lærer og elevenes opplevelse og kompetansemål, skaper Enerbits en ny type flyt og motivasjon i klasserommet. Flyt og motivasjon som skaper sukessesshistorier.

Enerbits er utstyrspakker pakker med tilhørende software som gir økt forståelse av energikonsepter. Enerbits introduserer tema fra fornybar energi, elektrisitet og koding på en ny måte som er både gøy og enklere å forstå. Alle som er med på et Enerbits-prosjekt tilegner seg kunnskap nok til å sammenligne og diskutere energi og elektrisitet. I tillegg gir økosystemet rundt Enerbits en bedre og mer håndfast forståelse av energibegrep som benyttes i hverdagen. Team som gjennomfører et Enerbits-prosjekt guides gjennom en interaktiv tidslinje med informasjon, oppgaver og morsomme scenario underveis. Koding er en grunnleggende del i opplegget, og administrator (ofte lærer) velger selv oppgavesett som en spilleliste, fra intro til avansert. Lærer kan følge utviklingen til den enkelte gruppe via sitt adminpanel.

Løsning

Enerbits skaper en bro mellom teori og praksis. Med sterk fokus på både lærer og elevenes opplevelse og kompetansemål, skaper Enerbits en ny type flyt og motivasjon i klasserommet. Flyt og motivasjon som skaper sukessesshistorier.

Enerbits er utstyrspakker pakker med tilhørende software som gir økt forståelse av energikonsepter. Enerbits introduserer tema fra fornybar energi, elektrisitet og koding på en ny måte som er både gøy og enklere å forstå. Alle som er med på et Enerbits-prosjekt tilegner seg kunnskap nok til å sammenligne og diskutere energi og elektrisitet. I tillegg gir økosystemet rundt Enerbits en bedre og mer håndfast forståelse av energibegrep som benyttes i hverdagen. Team som gjennomfører et Enerbits-prosjekt guides gjennom en interaktiv tidslinje med informasjon, oppgaver og morsomme scenario underveis. Koding er en grunnleggende del i opplegget, og administrator (ofte lærer) velger selv oppgavesett som en spilleliste, fra intro til avansert. Lærer kan følge utviklingen til den enkelte gruppe via sitt adminpanel.

Energi og koding er både vanskelig og viktig. Enerbits gjør det enklere slik at du til slutt blir imponert: Av deg selv.

Yeah here comes a block quote!

Hvorfor blir dette så vanskelig?

"Lærere i hele verden er gitt en umulig oppgave. Gi elevene dybdelæring innen koding og elektronikk, og samtidig se hver elev i prosessen."

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Praktisk info

Hva består Enerbits av?

Enerbits består av en utstyrskoffert med alle komponentene for å gjennomføre læringsoppleggene. Enerbits består også av tilgang til Enerbits-portalen, som er web-grensesnittet hvor en administrerer og kjører læringsoppleggene. I tillegg til dette består Enerbits-plattformen av en rekke underprodukter som vil bli lansert ila. 2023.

Enerbits består av undervisningsutstyr fra de mest kjente fornybare metodene vannkraft, vindkraft og solar.
Enerbits Portalen(™) er driveren i undervisningsopplegget, både for lærer og elev.

Hvem passer Enerbits for?

Enerbits v.1.0. er først og fremst tilpasset elever i ungdomstrinnet og VK1 på videregående skole. Etterhvert som mer innholdt blir lagt til, kan plattformen brukes av et bredt spekter av klassetrinn.

Når lanseres Enerbits?

Enerbits v.1.0 er planlagt å bli lansert i august 2023.

Hvor kan en bestille Enerbits? 

Enerbits blir snart klar til å forhåndsbestilles via vårt forhandlernettverk. Følg nyhetsbrev for oppdateringer.

Neste side: Teamet →